Prøveforelesning: Ida Benedikte Pedersen

Master i farmasi Ida Benedikte Pedersen ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA Replication in Bacteria and Eukaryotes - Similarities and Differences.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 29. okt. 2015 09:50 - Sist endret 29. okt. 2015 09:50