2010

Tidligere

Tid og sted: 17. des. 2010 10:15, Auditorium 3, Helga Eng, Nedre Blindern

MSc Calin Constantin Ciocoiu ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The development of Sitagliptin (Januvia): Synthesis, Structural-Activity Studies and Mechanism of Action

Tid og sted: 17. sep. 2010 10:15, Auditorium 1, Helga Eng, Nedre Blindern

Cand. pharm. Kristin Odlo ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Anticancer Agent 2-Methoxyestradiol (Panzem): Synthesis, SAR and Pharmacology

Tid og sted: 27. aug. 2010 10:15, Auditorium 1, Helga Eng, Nedre Blindern

Cand. pharm. Nina Pettersen Hessvik ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan celle- og dyremodeller brukes for å øke forståelsen og bedre behandlingen av type 2 diabetes?

Tid og sted: 17. aug. 2010 10:15, Auditorium 2, Helga Eng, Nedre Blindern

Cand. pharm. Helle Håkonsen ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Generisk forskrivning (både fra allmennleger og sykehusleger) som et ledd i kostnads-effektiv legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Tid og sted: 21. juni 2010 10:15, Auditorium 3, Helga Eng, Nedre Blindern

Cand. pharm. Anne Bee Hegge ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effects of excipients on drug availability in pharmaceutical formulations with particular reference to the treatment of chronic infections caused by multi drug resistant microorganisms

Tid og sted: 18. juni 2010 10:15, Auditorium 2, Helga Eng, Nedre Blindern

Cand. pharm. Tom Erik Grønhaug ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medicinal plants for treatment of malaria

Tid og sted: 8. juni 2010 10:15, Auditorium 2, Helga Eng, Nedre Blindern

Cand. pharm. Karoline Fægri ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of cytoskeletal elements in bacterial growth and division

Tid og sted: 29. apr. 2010 10:15, Auditorium 2, Helga Eng, Nedre Blindern

Cand. scient. Kirsten Eline Rakkestad ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Indoor air specific factors and airway diseases

Tid og sted: 26. mars 2010 11:15, Auditorium 2, Helga Eng, Nedre Blindern

Cand. pharm. Ine Blankenberg Skottheim ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Statiners pleiotrope effekter

Tid og sted: 12. mars 2010 10:15, Aud. på Vinderen psykiatriske, Forskningsveien 7 (inngang A)

Cand. pharm. Ida Rudberg ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Faktorer som påvirker legemiddeldistribusjon til sentralnervesystemet