Prøveforelesning: Ida Rudberg

Cand. pharm. Ida Rudberg ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Faktorer som påvirker legemiddeldistribusjon til sentralnervesystemet

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:20