Prøveforelesning: Tom Erik Grønhaug

Cand. pharm. Tom Erik Grønhaug ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medicinal plants for treatment of malaria

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:06