Prøveforelesning: Ine Blankenberg Skottheim

Cand. pharm. Ine Blankenberg Skottheim ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Statiners pleiotrope effekter

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:20