Prøveforelesning: Calin Constantin Ciocoiu

MSc Calin Constantin Ciocoiu ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The development of Sitagliptin (Januvia): Synthesis, Structural-Activity Studies and Mechanism of Action

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 18. feb. 2011 23:57