Prøveforelesning: Karoline Fægri

Cand. pharm. Karoline Fægri ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of cytoskeletal elements in bacterial growth and division

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:01