Prøveforelesning: Nina Pettersen Hessvik

Cand. pharm. Nina Pettersen Hessvik ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan celle- og dyremodeller brukes for å øke forståelsen og bedre behandlingen av type 2 diabetes?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:06