Prøveforelesning: Kristin Odlo

Cand. pharm. Kristin Odlo ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Anticancer Agent 2-Methoxyestradiol (Panzem): Synthesis, SAR and Pharmacology

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:15