Prøveforelesning: Kirsten Eline Rakkestad

Cand. scient. Kirsten Eline Rakkestad ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Indoor air specific factors and airway diseases

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:20