Prøveforelesning: Anne Bee Hegge

Cand. pharm. Anne Bee Hegge ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effects of excipients on drug availability in pharmaceutical formulations with particular reference to the treatment of chronic infections caused by multi drug resistant microorganisms

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:06