Disputas: Thomas Berg

M.Sc. Thomas Berg ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Dr. Philos.: Development of accurate, precise,and selective analytical methods for determination of drugs of abuse in biological samples.

Tid og sted for prøveforelesninger

Se prøveforelesning selvvalgt

Se prøveforelesning oppgitt

Bedømmelseskomité

  • Associate professor Sys Stybe Johansen, Department of Forensic Medicine, University of Copenhagen
  • Professor Nico van de Merbel, PRA Health Sciences, The Netherlands
  • Professor Leon Reubsaet, Seksjon for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Seksjonsleder, professor Hege Thoresen

 

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 26. feb. 2016 09:30