Prøveforelesning: Thomas Berg

M.Sc. Thomas Berg ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Determination of drugs of abuse in oral fluid.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 25. feb. 2016 09:36