Disputas: Janne Olsen Frenvik

Master i farmasi Janne Olsen Frenvik ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Development of Separation Technology for the Removal of Radium-223 from Targeted Thorium Conjugate Formulations.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Bente Gammelgaard, Institut for Farmaci, Københavns Universitet
  • Professor Ole Kristian Hjelstuen, Inven2 AS, Forskningsparken
  • Professor Marianne Hiorth, Seksjon for farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 2. des. 2016 09:15