Prøveforelesning: Janne Olsen Frenvik

Master i farmasi Janne Olsen Frenvik ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Theranostics: a new way of curing disease.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 2. des. 2016 09:18