Disputas: Ragnhild Birkeland Waade

Cand.Pharm. Ragnhild Birkeland Waade ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmacological aspects related to the use of antidepressants in elderly patiens.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Susanna Wallerstedt, Sektionen for farmakologi, Göteborgs Universitet
  • Overlege, dr. med. Jan Schjøtt, Seksjon for klinisk farmakologi, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus
  • Førstelektor, PhD Eili Tranheim Kase, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 17. nov. 2017 11:00