Disputas: Renate Kristianslund

Master i teknologi Renate Kristianslund ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Organocatalyzed Halocyclizations: New Methods and Application in Total Synthesis.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Ph.D Dieter Schinzer, Institute of Chemistry, Otto-von-Guericke University of Magdeburg, Germany
  • Professor Bengt Erik Haug, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Professor Ingunn Tho, Seksjon for farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)

Publisert 4. des. 2018 11:00 - Sist endret 10. aug. 2022 08:49