Disputas: Marianne Lea

Cand. Pharm Marianne Lea ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Towards safer drug therapy and improved clinical outcomes in elderly and multimorbid patients.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne Spinewine, Clinical Pharmacy, Université catholique de Louvain, Belgium
  • Førsteamanuensis Torgeir Engstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
  • Professor Hege Thoresen, Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 30. apr. 2019 15:09 - Sist endret 30. apr. 2019 15:09