Nytt Endringsmiljø ved MatNat: PharmaTox!

Fem nye endringsmiljøer er plukket ut ved MatNat. PharmaTox skal ledes av professor Hedvig Nordeng fra PharmaSafe.

Endringsmiljøet har som mål å bli et ledende miljø når det gjelder forskning på legemiddelsikkerhet. Forskerne ved Endringsmiljøet har som mål å kombinere epidemiologiske data, biologiske data, sikkerhetstoksiske modeller og avanserte metoder innen bioinformatikk og biostatistikk for å studere hvordan legemiddelbruk hos mor i svangerskapet påvirker barnets neuroutvikling.

PharmaTox skal ledes av professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt. I tillegg til farmasi-forskere deltar kolleger ved Institutt for informatikk, Matematisk institutt og Institutt for Biovitenskap. Det er også etablert samarbeid med 16 andre eksterne aktører nasjonalt og internasjonalt– sykehus, offentlige etater og andre fakulteter og universiteter.

 

Publisert 19. jan. 2015 15:57 - Sist endret 31. okt. 2017 10:49