English version of this page

Professor Nordeng oppnevnt som medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

I VKM sitter hun som medlem av Faggruppen for forurensing, naturlige toksiner og medisinrester. VKM gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

– Vitskapskomiteen for mattryggleik har ein svært viktig jobb med å gje faglege risikovurderingar på matområdet. Trygg mat og trygt drikkevatn er viktig for folkehelsa, og gode faglege vurderingar om helserisiko blir stadig viktigare. Eg er glad for at så mange ekspertar ynskjer å bidra i dette arbeidet på sitt fagområde, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Publisert 16. mai 2014 13:32 - Sist endret 17. juni 2015 07:07