English version of this page

Utvikling av en forbedret naltrekson depotformulering (avsluttet)

Mikropartikler i et polymernettverk

Om prosjektet

Naltrekson er en velkjent substans som blokkerer effekten av narkotika som morfin og heroin. Stoffet kan derfor benyttes til langtidsbehandling av narkomane. For å unngå å bli fristet til å avbryte behandlingen er det ønskelig med et preparat som har en virkning over flere måneder. Samtidig ønsker pasientene å unngå operasjoner, noe som er vanlig ved bruk av eksisterende implantater.

Dette prosjektet skal undersøke om det er mulig å lage en blanding av naltrekson i form av mikropartikler med en polymer som er flytende utenfor kroppen slik at den kan injiseres. Etter injeksjon i kroppen skal det dannes en fast gelplugg hvor virkestoffet langsomt lekker ut.

Mål

Målet er å utvikle et injiserbart naltrekson-preparat med virkning i seks måneder.

Bakgrunn

Prosjektet er et samarbeid mellom Farmasøytisk institutt, Kjemisk institutt, SERAF og Folkehelseinstituttet

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom RUSMIDDEL-programmet fra 2009 til 2012

 

 

Publisert 9. nov. 2010 11:44 - Sist endret 31. okt. 2014 14:56

Kontakt

Prosjektleder:
Sverre Arne Sande

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere