Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen instituttets fag

Personer

Finn ansatte og studenter

Tjenester og verktøy

Forskning

Kjemi-saker på titan.uio.no

Hasselforelesningen - 18. mai

Studere kjemi hos oss?

Kjemi Grand Prix

Arrangementer

18 mai.
11:15, Auditorium 1, Kjemibygningen
19 mai.
10:15, Auditorium 3, Kjemibygningen
14 jun.
15:00, Auditorium 2, Kjemibygningen

Nytt bygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap

Kjemisk institutt i sosiale medier