Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen instituttets fag

Personer

Finn ansatte og studenter

Tjenester og verktøy

Forskning

Kjemi-saker på titan.uio.no

Studere kjemi hos oss?

Hva kan jeg bli?      Kjemistudenter presenterer seg (video)    Sosialt: Proton og MENAgeriet

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Nytt bygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap

Kjemisk institutt i sosiale medier