English version of this page

Forskning

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Se også UiOs ekspertlister

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

22 jan.
12:15, SiO kursrom, Frederikke (andre etasje)
22 jan.
24 jan.
13:15, Kjemibygningen: Auditorium 2
28 jan.
28 jan.
12:00, Georg Sverdrups hus: Linken