English version of this page

Siste publikasjoner

Våre siste 20 publikasjoner registrert i Cristin.

Se alle arbeider i Cristin

  • Dietrichs, Erik Sveberg; Molden, Espen & Haslemo, Tore (2022). Senter for psykofarmakologi. LVS-info.
  • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2022). Immunomodulating polyphenols from Sideritis scardica.
  • de Leon, Jose; Schoretsanitis, Georgios; Smith, Robert Løvsletten; Molden, Espen; Solismaa, Anssi & Seppälä, Niko [Vis alle 104 forfattere av denne artikkelen] (2022). Erratum: Correction: An International Adult Guideline for Making Clozapine Titration Safer by Using Six Ancestry-Based Personalized Dosing Titrations, CRP, and Clozapine Levels (Pharmacopsychiatry (2022) 55 2 (73-86)). Pharmacopsychiatry. ISSN 0176-3679. 55(2). doi: 10.1055/a-1737-1527.
  • Granås, Anne Gerd; Spigset, Olav; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen & Bakken, Marit Stordal (2022). Avmedisinering i siste leveår – praktisk beslutningsstø. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(2). doi: 10.4045/tidsskr.21.0858.

Se alle arbeider i Cristin