Forskningsnettverk

Nordic POP (Patient Oriented Products) er et Nordisk universitetssamarbeid innen farmasøytisk forskning og utvikling. Nettverkets mål er å utvikle fremtidens farmasøytiske produkter og teknologiske løsninger som muliggjør individuelt tilpasset medisinsk behandling.