Forskningsnettverk

Nordic POP logo

Nordic POP (Patient Oriented Products) er et nordisk universitetssamarbeid innen farmasøytisk forskning og utvikling. Nettverkets mål er å utvikle fremtidens farmasøytiske produkter og teknologiske løsninger som muliggjør individuelt tilpasset medisinsk behandling.

PharmaTox logo

Endringsmiljøet har som mål å bli et ledende miljø innen forskning på neurotoksisitet av legemidler. Forskningen kombinerer human data, neurotoksisitetsmodeller, humane stamceller og avansert biostatistikk og bioinformatikk for å oppnå dette målet.