Trender i dagens farmasøytiske forskning

Pipetter

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/UiO

Farmasøytisk institutt 1931–2021Hvilke terapiområder øker og hvilke avtar mhp. utvikling av nye legemidler? Hvilke muligheter ligger i store nye datasett med informasjon om pasienters helse koblet opp mot tilgjengelig DNA sekvensinformasjon? Jeg vil også nevne et par eksempler på bruk av kunstig intelligens i utvikling av nye legemidler. Hvordan var det mulig å få godkjent en vaksine innen ett år etter utbruddet av COVID-19 pandemien?

Ved professor Tor Gjøen, Farmasøytisk institutt

Se foredraget her

 
Publisert 30. sep. 2021 10:25 - Sist endret 19. okt. 2021 09:22