Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

LAMU-medlemmar

Representantar Vara Gruppe
Kathrin Bjerknes   Arbeidsgivar
Solfrid Odnes   Arbeidsgivar
Camilla Stensrud   Arbeidsgivar
Bente A. Breiby Iuliana Johansen Arbeidstakar
Iuliana Johansen Inger Oulie Arbeidstakar
Stig Pedersen-Bjergaard Cecilie Morland Arbeidstakar
Anne Marte Baarset   Student

I 2021 er det arbeidsgivarsida som har leiarvervet i LAMU.

Sekretær

Administrasjonen

Møteplan

  • 9.februar
  • 20.april
  • mai/juni
  • september
  • november
  • desember