Ph.d.-utvalg

Medlemmer

Representanter Vara
Rigmor Solberg (fast vitenskapelig ansatt, leder) Cecilie Morland
Hanne Hjorth Tønnesen (fast vitenskapelig ansatt, vara for leder) Anne Gerd Granås
Stig Pedersen-Bjergaard (fast vitenskapelig ansatt)  
Torstein Kige Rye (midlertidig vitenskapelig ansatt) Ago Mrsa

Mandat

Mandat for PhD-utvalget inngår som en del av mandatet for MN PhD-programråd.

Kontakt

Ph.d.-utvalgets sekretær:
Halvor Aandal

E-post:
phd-farm@farmasi.uio.no

Publisert 18. aug. 2022 09:45 - Sist endret 30. sep. 2022 15:32