Hege Christensen

Professor
Bilde av Hege Christensen
English version of this page
Telefon + 47-22856523
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Forskningsfeltet er farmakokinetikk, med fokus på prosesser som er bestemmende for biotilgjengelighet, eliminasjon og distribusjon av legemidler. Et viktig område er interindividuell variabilitet i legemiddelmetabolisme og legemiddeltransport grunnet genetisk variasjon og interaksjoner med andre legemidler eller næringsmidler. Målet er å få økt kunnskap om disse prosessene for å optimalisere legemiddelterapi. In vitro-in vivo ekstrapolering av farmakokinetikk og legemiddelinteraksjoner er også et forskningsfelt, og vi holder på å bygge opp kompetanse innenfor fysiologibasert farmakokinetisk modellering.

Undervisning

Bakgrunn

Farmasøytisk institutt, UiO, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap siden 1992. Professor i farmakologi siden 2007.

Advanced Diploma in Clinical Pharmacy Teaching, University of Leeds, Department of Continuing Professional Education, 1996

Forsker, ICIT (Det internasjonale hjerteforskningsinstituttet), Oslo, 1991-1992

Dr.scient. Farmasøytisk institutt, UiO, 1992

Stipendiat, Forsvarets forskningsinstitutt, Avdeling for miljøtoksikologi, Kjeller, 1988-1991

Legemiddelkonsulent, Løvens Kemiske Fabrik, 1986-1987

Vitenskapelig assistent (vikar), Farmasøytisk institutt, UiO, Avdeling for farmasøytisk kjemi, 1985-1986

Cand.pharm., Farmasøytisk institutt, UiO, 1986

Verv

Leder, Programrådet for masterstudiene i farmasi og klinisk farmasi, UiO

Samarbeid

 

Emneord: Farmakologi, Farmakokinetikk, Legemiddelmetabolisme, Legemiddeltransport, Legemiddelinteraksjoner, In-vitro in-vivo ekstrapolering, Fysiologibasert farmakokinetisk modellering
Publisert 3. nov. 2010 15:37 - Sist endret 11. juni 2021 07:42