Lavin Dlshad Kadir

Bilde av Lavin Dlshad Kadir
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Apotekfarmasøyt og universitetslektor i samfunnsfarmasi.

Undervisning i ulike tema tilknyttet kommunikasjon og apotek, samt best mulig praksis for farmasøyter.

Undervisning

Ved Farmasøytisk institutt er jeg involvert i følgende emner: 

FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet

FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse

FARM3130 – Farmasøytisk praksis

FARM5130 – Apotekdrift og ledelse

Undervisningsprosjekter

Farmasihistorier «Farmasihistorier» (2019 - d.d)
- Digitale opptak og formidling av nyere norsk farmasihistorie.

For å vite hvor vi skal, må vi vite hvor vi kommer fra. En kartlegging utført av Norsk farmasihistorisk selskap i 2018, viste at undervisning ved landets seks farmasiutdannigner om apotekenes og farmasiens historie er svært begrenset.

Med prosjektet «Farmasihistorier» håper vi å kunne bidra til utvikling av norsk apotekfarmasi. Relevant opptaksmateriale skal tilpasses og deles med de andre utdanningsinstitusjonene for farmasi i Norge på undervisningsportalen Canvas commons. I tillegg skal redigerte videoer deles på nettsiden til Norsk Farmasihistorisk Selskap. Vi ønsker også å presentere prosjektet nasjonalt og internasjonalt. 

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi bevilget i 2021 midler til at dette prosjektet skal kunne realiseres. Se pilotopptak her med en da ung farmasøyt og feltapoteker under konflikten i Suez-kanalen på 1950-tallet.  Vi ser frem til å kunne presentere over 20 farmasihistorier for dagens og fremtidens farmasøyter, og andre som er interesserte i farmasiens mangfoldige historie. Følg med!

Emneord: Apotekfarmasi, apotekpraksis, samfunnsfarmasi, apotektjeneste

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 29. sep. 2021 13:58 - Sist endret 17. feb. 2022 14:24