Rigmor Solberg

Bilde av Rigmor Solberg
English version of this page
Telefon +47 22857514
Mobiltelefon +47 97739048
Rom 433, Gydas vei
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til farmakologi, som omfatter effekter av legemidler.

Forskningsgruppen (ProTarg) studerer proteolytiske enzymer, dvs. enzymer som spalter andre proteiner og som enten fører til aktivering eller degradering av disse proteinsubstratene. Forskningsgruppen er spesielt interessert i cysteinproteaser (legumain, cathepsiner) og hvilke roller disse enzymene har i normal fysiologi og ved patologiske tilstander. Et hovedprosjekt er studier av samspillet mellom og effekter av legemidler på cysteinproteaser og deres kroppsegne inhibitorer (cystatiner) ved aterosklerose, kreft og osteoporose.

Undervisning

 • FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1
 • FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2
 • FARM3110 - Farmakoterapi 2
 • FARM5140 - Idrettsfarmasi og antidoping
 • FARM5170 - Legemidler ved behandling av degenerative- og livsstilssykdommer
 • FARM5180 - Legemidler ved kreft og autoimmune sykdommer

Verv

Leder av Phd-utvalget, Farmasøytisk institutt, UiO

Medlem av Phd-rådet, Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Bakgrunn

Utdanning:

 • Universitetspedagogisk basiskompetanse, Pedagogisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO, 1999)
 • Dr.philos., Det Medisinske Fakultet, UiO (1994)
 • Cand.pharm. (M.Sci.Pharm.), Farmasøytisk institutt, UiO (1988)
 • Reseptar (Bachelor in Pharmacy), Statens reseptarhøgskole, Oslo (1983)

 

Relevant arbeidserfaring:

 • 2014-15 (1 år): Forskningsopphold (Visiting researcher), Program in Tumor Microenvironment and Cancer Immunology, Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla, California, USA
 • 2005-dd: Professor i farmakologi, Farmasøytisk institutt (FAI), UiO

 • 1998-2005: 1. amanuensis i farmakologi, Farmasøytisk institutt (FAI), UiO

 • 1996-1998: Forsker, Institutt for Kirurgisk Forskning, Rikshospitalet, Oslo

 • 1994-1996: Postdoc-stipendiat (Norges Forskningsråd), Institutt for Medisinsk Biokjemi, Preklinisk Medisin, UiO

 • 1992/93 (1 år): Forskningsopphold (Visiting research fellow), Department of Chemistry, University of California San Diego (UCSD), La Jolla, California, USA

 • 1991 (3 mnd): Visiting research fellow, Institute of Medical Genetics, University of Helsinki, Finland

 • 1988-1993: Rekrutteringsstipendiat (Den Norske Kreftforening), Genteknologisk laboratorium, Institutt for Patologi, Rikshospitalet og Institutt for Medisinsk Biokjemi, Preklinisk Medisin, UiO

 • 1984-1987: Farmasøyt (periodevikar), diverse apotek og sykehus

 

Emneord: Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin

Publikasjoner

 • Gregersen, Ida; Michelsen, Annika; Lunde, Ngoc Nguyen; Åkerblom, Axel; Lakic, Tatevik G.; Skjelland, Mona; Skagen, Karolina Ryeng; Becker, Richard C.; Lindbäck, Johan; Himmelmann, Anders; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann; James, Stefan K.; Siegbahn, Agneta; Storey, Robert F.; Kontny, Frederic; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Wallentin, Lars & Halvorsen, Bente (2020). Legumain in Acute Coronary Syndromes: A Substudy of the PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) Trial. Journal of the American Heart Association (JAHA).  ISSN 2047-9980.  e016360 . doi: 10.1161/JAHA.120.016360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bosnjak, Tatjana; Solberg, Rigmor; Hemati, Paya Diana; Jafari, Abbas; Kassem, Moustapha & Johansen, Harald Thidemann (2019). Lansoprazole inhibits the cysteine protease legumain by binding to the active site. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.  ISSN 1742-7835.  125(2), s 89- 99 . doi: 10.1111/bcpt.13230
 • Lunde, Ngoc Dieu Nguyen; Bosnjak, Tatjana; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2019). Mammalian legumain - A lysosomal cysteine protease with extracellular functions?. Biochimie.  ISSN 0300-9084.  166, s 77- 83 . doi: 10.1016/j.biochi.2019.06.002 Vis sammendrag
 • Lunde, Ngoc Dieu Nguyen; Gregersen, Ida; Ueland, Thor; Shetelig, Christian; Holm, Sverre; Kong, Xiang Yi; Michelsen, Annika; Otterdal, Kari; Yndestad, Arne; Broch, Kaspar; Gullestad, Lars; Nyman, Tuula Anneli; Bendz, Bjørn; Eritsland, Jan; Hoffmann, Pavel; Skagen, Karolina Ryeng; Gonçalves, Isabel; Nilsson, Jan; Grenegård, Magnus; Poreba, Marcin; Drag, Marcin; Seljeflot, Ingebjørg; Sporsheim, Bjørnar; Espevik, Terje; Skjelland, Mona; Johansen, Harald Thidemann; Solberg, Rigmor; Aukrust, Pål; Björbacka, Harry; Andersen, Geir Øystein & Halvorsen, Bente (2019). Legumain is upregulated in acute cardiovascular events and associated with improved outcome – potentially related to anti-inflammatory effects on macrophages. Atherosclerosis.  ISSN 0021-9150.  s 1- 9 . doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.12.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jafari, Abbas; Qanie, Diyako; Andersen, Thomas L.; Zhang, Yuxi; Chen, Li; Postert, Benno; Parsons, Stuart; Ditzel, Nicholas; Khosla, Sundeep; Johansen, Harald Thidemann; Kjærsgaard-Andersen, Per; Delaissé, Jean-Marie; Abdallah, Basem M.; Hesselson, Daniel; Solberg, Rigmor & Kassem, Moustapha (2017). Legumain regulates differentiation fate of human bone marrow stromal cells and is altered in postmenopausal osteoporosis. Stem Cell Reports.  ISSN 2213-6711.  8(2), s 373- 386 . doi: 10.1016/j.stemcr.2017.01.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Haugen, Mads Haugland; Larsen, Kristina Broe Bodin; Damgaard, Ingrid; Pettersen, Solveig; Kasem, Roya; Rut, Wioletta; Drag, Marcin; Poreba, Marcin; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2017). Glycosylation is important for legumain localization and processing to active forms but not for cystatin E/M inhibitory functions. Biochimie.  ISSN 0300-9084.  139, s 27- 37 . doi: 10.1016/j.biochi.2017.05.009
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Holm, Sverre; Dahl, Tuva Børresdatter; Inass, Elyouncha; Sporsheim, Bjørnar; Gregersen, Ida; Abbas, Azhar; Skjelland, Mona; Espevik, Terje; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Halvorsen, Bente (2017). Increased levels of legumain in plasma and plaques from patients with carotid atherosclerosis. Atherosclerosis.  ISSN 0021-9150.  257, s 216- 223 . doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.11.026 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Poreba, Marcin; Solberg, Rigmor; Rut, Wioletta; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Kasperkiewicz, Paulina; Snipas, Scott J.; Mihelic, Marko; Turk, Dusan; Turk, Boris; Salvesen, Guy S. & Drag, Marcin (2016). Counter selection substrate library strategy for developing specific protease substrates and probes. Cell Chemical Biology.  ISSN 2451-9456.  23(8), s 1023- 1034 . doi: 10.1016/j.chembiol.2016.05.020
 • Smith, Robert; Solberg, Rigmor; Jacobsen, Linn Løkken; Voreland, Anette Larsen; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege & Johansen, Harald Thidemann (2014). Simvastatin inhibits glucose metabolism and legumain activity in human myotubes. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(1:85721) . doi: 10.1371/journal.pone.0085721
 • Smith, Robert; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Nguyen, Luan Minh; Elvestrand, Tina; Hagelin, Gunnar; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Rongved, Pål (2014). Synthesis of a novel legumain-cleavable colchicine prodrug with cell-specific toxicity. Bioorganic & Medicinal Chemistry.  ISSN 0968-0896.  22(13), s 3309- 3315 . doi: 10.1016/j.bmc.2014.04.056
 • Solberg, Rigmor; Smith, Robert; Almlöf, Maria; Tewolde, Eyassu Araia; Nilsen, Hilde & Johansen, Harald Thidemann (2014). Atorvastatin inhibits processing, activity and secretion of legumain in macrophages. Biological chemistry.  ISSN 1431-6730.  396(1), s 71- 80 . doi: 10.1515/hsz-2014-0172
 • Solberg, Rigmor; Smith, Robert; Almlöf, Maria; Tewolde, Eyassu Araia; Nilsen, Hilde & Johansen, Harald Thidemann (2014). Legumain expression, activity and secretion are increased during monocyte-to-macrophage differentiation and inhibited by atorvastatin. Biological chemistry.  ISSN 1431-6730.  396(1), s 71- 80 . doi: 10.1515/hsz-2014-0172
 • Berven, Lise; Johansen, Harald Thidemann; Solberg, Rigmor; Kolset, Svein Olav & Samuelsen, Anne Berit C. (2013). Autoactivation of prolegumain is accelerated by glycosaminoglycans. Biochimie.  ISSN 0300-9084.  95(4), s 772- 781 . doi: 10.1016/j.biochi.2012.11.002 Vis sammendrag
 • Berven, Lise; Solberg, Rigmor; Truong, Hoa Hong Thi; Arlov, Øystein; Aachmann, Finn Lillelund; Skjåk-Bræk, Gudmund; Jacobsen, Wolfgang Mathias; Johansen, Harald Thidemann & Samuelsen, Anne Berit C. (2013). Alginates induce legumain activity in RAW 264.7 cells and accelerate autoactivation of prolegumain. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre.  ISSN 2212-6198.  2, s 30- 44 . doi: 10.1016/j.bcdf.2013.08.003
 • Haugen, Mads Haugland; Johansen, Harald Thidemann; Pettersen, Solveig; Solberg, Rigmor; Brix, Klaudia; Flatmark, Kjersti & Mælandsmo, Gunhild (2013). Nuclear Legumain Activity in Colorectal Cancer. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(1) . doi: 10.1371/journal.pone.0052980 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2012). Extracellular functions of cystein proteases, In Nikos K Karamanos (ed.),  Extracellular matrix: Pathobiology and signaling.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-025876-9.  Kapittel 4.2.  s 239 - 260
 • Smith, Robert; Johansen, Harald Thidemann; Nilsen, Hilde; Haugen, Mads Haugland; Pettersen, Solveig; Mælandsmo, Gunhild; Abrahamson, Magnus & Solberg, Rigmor (2012). Intra- and extracellular regulation of activity and processing of legumain by cystatin E/M. Biochimie.  ISSN 0300-9084.  94(12), s 2590- 2599 . doi: 10.1016/j.biochi.2012.07.026
 • Briggs, Jon; Haugen, Mads Haugland; Johansen, Harald Thidemann; Riker, Adam I; Abrahamson, Magnus; Fodstad, Øystein; Mælandsmo, Gunhild M & Solberg, Rigmor (2010). Cystatin E/M suppresses legumain activity and invasion of human melanoma. BMC Cancer.  ISSN 1471-2407.  10(1), s 17 . doi: 10.1186/1471-2407-10-17
 • Solberg, Rigmor; Aas, Vigdis; Thoresen, G. Hege; Kase, Eili Tranheim; Drevon, Christian A; Rustan, Arild & Reseland, Janne Elin (2005). Leptin expression in human primary skeletal muscle cells is reduced during differentiation. Journal of Cellular Biochemistry.  ISSN 0730-2312.  96(1), s 89- 96
 • Aas, Vigdis; Kase, Eili Tranheim; Solberg, Rigmor; Jensen, Jørgen & Rustan, Arild (2004). Chronic hyperglycaemia promotes lipogenesis and triacylglycerol accumulation in human skeletal muscle cells. Diabetologia.  ISSN 0012-186X.  47, s 1452- 1461
 • Yaqub, Sheraz; Solhaug, Vigdis; Vang, Torkel; Solberg, Rigmor; Aasen, Ansgar Oddne; Tasken, Kjetil & Wang, Jacob Edward (2003). A human whole blood model of LPS mediated suppression on T cell activation. Medical Science Monitor.  ISSN 1234-1010.  s 120- 126
 • Yaqub, Sheraz; Solhaug, Vigdis; Vang, Torkel; Solberg, Rigmor; Aasen, Ansgar Oddne; Tasken, Kjetil & Wang, Jacob Edward (2003). A human whole blood model of LPS-mediated suppression of T-cell activation. Medical Science Monitor.  ISSN 1234-1010.  9(BR), s 120- 126
 • Saugstad, Ola Didrik; Ramji, S; Irani, S. F.; El-Meneza, S; Hernandez, E. A.; Vento, M; Talvik, T; Solberg, Rigmor; Rootwelt, Terje & Aalen, Odd Olai (2003). Resuscitation of newborn infants with 21% or 100% oxygen: follow-up at 18 to 24 months. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  11(2), s 296- 300 Vis sammendrag
 • Scholz, Tim; Solberg, Rigmor; Okkenhaug, Cecilie; Videm, Vibeke; Gallimore, Michael J.; Mathisen, Øystein; Mollnes, Tom Eirik; Bergan, Anstein Bjørnar; Søreide, Odd; Klintmalm, Göran B. & Aasen, Ansgar Oddne (2002). The significance of heparin-coated veno-venous bypass circuits in liver transplantation. Perfusion.  ISSN 0267-6591.  17, s 45- 50
 • Scholz, Tim; Solberg, Rigmor; Okkenhaug, Cecilie; Videm, Vibeke; Gallimore, J Michael; Mathisen, Øystein; Pedersen, Thore H.; Mollnes, Tom Eirik; Bergan, Anstein Bjørnar; Søreide, Odd; Klintmalm, Göran B. & Aasen, Ansgar Oddne (2001). Veno-venous bypass in liver transplantation: heparin coated perfusion circuits reduce the activation of humoral defence systems in an in vitro model. Perfusion.  ISSN 0267-6591.  s 285- 292
 • Scholz, Tim; Solberg, Rigmor; Okkenhaug, Cecilie; Videm, Vibeke; Gallimore, Michael J.; Mathisen, Øystein; Pedersen, Thore H.; Mollnes, Tom Eirik; Bergan, Anstein Bjørnar; Søreide, Odd; Klintmalm, Göran B. & Aasen, Ansgar Oddne (2001). Veno-venous bypass in liver transplantation: heparin-coated perfusion circuits reduce the activation of humoral defense systems in an in vitro model. Perfusion.  ISSN 0267-6591.  16(4), s 285- 292 Vis sammendrag
 • Jørgensen, Pål Foyn; Wang, Jacob Edward; Almlöf, Mia; Solberg, Rigmor; Okkenhaug, Cecilie; Scholz, Tim; Thiemmermann, Christoph; Foster, Simon J & Aasen, Ansgar Oddne (2001). Sirolimus interferes with innate response to bacterial products in human whole blood by attenuation of IL-10 production. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  53, s 184- 191 Vis sammendrag
 • Jørgensen, Pål Foyn; Wang, Jacob Edward; Almlöf, Mia; Thiemmermann, Christoph; Foster, Simon J; Solberg, Rigmor & Aasen, Ansgar Oddne (2001). Peptidoglycan and lipoteichoic acid modify monocyte phenotype in human whole blood. Clinical and Laboratory Immunology.  ISSN 1071-412X.  8(3), s 515- 521 Vis sammendrag
 • Jørgensen, Pål Foyn; Wang, Jacob Edward; Solberg, Rigmor; Thiemmermann, Christoph; Foster, Simon J & Aasen, Ansgar Oddne (2001). Procalcitonin does not influence the surface expression of inflammatory receptors on whole blood leukocytes. Intensive Care Medicine.  ISSN 0342-4642.  27(2), s 430- 433 Vis sammendrag
 • Wang, Jacob Edward; Jørgensen, Pål Foyn; Almlöf, Maria; Thiemmermann, Christoph; Foster, Simon J; Aasen, Ansgar Oddne & Solberg, Rigmor (2001). Peptidoglycan primes for the LPS-induced release of proinflammatory cytokines in whole human blood. Shock.  ISSN 1073-2322.  16(3), s 178- 182
 • Jørgensen, Pål Foyn; Wang, Jacob Edward; Almlöf, Maria; Solberg, Rigmor; Okkenhaug, Cecilie; Scholz, Tim; Thiemmermann, Christoph; Foster, Simon J & Aasen, Ansgar Oddne (2000). Sirolinus interferes with the innate response to bacterial products in human whole blood by attenuation of IL-10 production. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  (53), s 1- 9
 • Wang, Jacob Edward; Jørgensen, Pål Foyn; Almlöf, Mia; Thiemmermann, Christoph; Foster, Simon J; Aasen, Ansgar Oddne & Solberg, Rigmor (2000). Peptidoglycan and lipoteichoic acid from Staphylococcus aureus induce tumor necrosis factor alpha, interleukin 6 (IL-6), and IL-10 production in both T cells and monocytes in a human whole blood model. Infection and Immunity.  ISSN 0019-9567.  68(7), s 3965- 3979
 • Wang, Jacob Edward; Solberg, Rigmor; Okkenhaug, Cecilie; Jørgensen, Pål Foyn; Krohn, Claus Danckert & Aasen, Ansgar Oddne (2000). Cytokine modulation in experimental endotoxemia: characterization of an ex vivo whole blood model. European Surgical Research.  ISSN 0014-312X.  32, s 65- 73
 • Eide, Turid; Coglan, V.; Ørstavik, Sigurd; Holsve, Christian; Solberg, Rigmor; Skålhegg, Bjørn Steen; Lamb, N.J.C.; Langeberg, L.; Fernandez, Alicia; Scott, John D.; Jahnsen, Tore & Tasken, Kjetil (1998). Molecular Cloning, Chromosomal Localization and Cell Cycle-Dependent Subcellular Distribution of the A-kinase anchoring protein, AKAP95. Experimental Cell Research.  ISSN 0014-4827.  (238), s 305- 316

Se alle arbeider i Cristin

 • Ciyow, Nasra; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2020). Effekt av teriparatid på differensiering og regulering av cysteinproteaser i osteoblaster.
 • Mohanachandran, Arthii; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2020). Differensiering av RAW264.7 til osteoklaster og karakterisering av cysteinproteaser i osteoklaster.
 • Olsen, Kristine Løkke; Johansen, Harald Thidemann; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Berg, Kristian (2020). Effekt av cysteinproteasen legumain på celleviabilitet etter fotodynamisk terapi.
 • Awale, Mustafa; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2019). Effekten av kjønnshormoner på differensiering av stamceller til osteoblaster og regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin B.
 • Bosnjak, Tatjana; Solberg, Rigmor; Arnekleiv, Guro L.; Nilsen, Hilde; Jafari, Abbas; Bassatne, A.; Fuleihan, G.E.H.; Kassem, Moustapha & Johansen, Harald Thidemann (2019). Vitamin D3 upregulates legumain in the early phase of osteoblast differentiation.
 • Solberg, Rigmor (2019). The proteolytic enzyme legumain: Structure and functions.
 • Abbas, Iram; Nilsen, Hilde; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2018). Deksametason hemmer differensiering av humane mesenkymale stamceller til osteoblaster og regulerer cysteinproteasene legumain og cathepsin B.
 • Bosnjak, Tatjana; Hemati, Paya Diana; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2018). Cysteine proteases as Targets for Proton Pump Inhibitors (PPIs).
 • Gjonbalaj, Nora; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2018). Effekt av inflammasjon på regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin B under differensiering av humane mesenkymale stamceller til osteoblaster.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Gregersen, Ida; Holm, Sverre; Michelsen, Annika; Sporsheim, Bjørnar; Espevik, Terje; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Halvorsen, Bente (2018). Platelet-derived legumain, a cysteine protease involved in atherosclerosis.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Holm, Sverre; Dahl, Tuva Børresdatter; Elyouncha, Inass; Sporsheim, Bjørnar; Gregersen, Ida; Abbas, Azhar; Skjelland, Mona; Espevik, Terje; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Halvorsen, Bente (2018). Plasma and plaques from patients with carotid atherosclerosis have increased levels of legumain.
 • Solberg, Rigmor (2018). Hvordan settes positive dopinganalyser i medisinsk/farmakologisk sammenheng, og hvordan omsettes dette til dom?.
 • Arnekleiv, Guro L.; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2017). Effekt av vitamin D3 på uttrykk, aktivitet og sekresjon av cysteinproteasen legumain studert i ulike cellemodeller.
 • Bosnjak, Tatjana; Hemati, Paya Diana; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2017). Legumain as a target for proton pump inhibitors (PPIs): Importance for off-target effects of PPIs?.
 • Hemati, Paya Diana; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2017). The Proton Pump Inhibitor Lansoprazole Inhibits Protease Activity of Legumain.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Holm, Sverre; Dahl, Tuva B.; Elyoncha, Inass; Sporsheim, Bjørnar; Gregersen, Ida; Abbas, Azhar; Skjelland, Mona; Espevik, Terje; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Halvorsen, Bente (2017). Plasma and plaques from patients with carotid atherosclerosis have increased levels of legumain.
 • Solberg, Rigmor; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Jafari, Abbas; Kassem, Moustapha & Johansen, Harald Thidemann (2017). Regulation of legumain and cysteine cathepsins during differentiation of human bone marrow stromal cells towards osteoblasts.
 • Abdukadir, Nuriddin; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2016). Regulering av cysteinproteaser ved differensiering av monocytter til makrofager.
 • Larsen, Kristina Broe Bodin; Johansen, Harald Thidemann; Solberg, Rigmor & Lunde, Ngoc Nguyen Dieu (2016). Betydning av glykosylering for internalisering og aktivering av prolegumain i humane tykktarmskreftceller.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Dahl, Tuva Børresdatter; Abdukadir, Nuriddin; Halvorsen, Bente; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2016). Increased secretion of legumain from pro-inflammatory M1 compared to M2 macrophages.
 • Røsjø, Bjarne & Solberg, Rigmor (2016, 21. november). Desillusjonert over dopingbruken i idretten. [Internett].  titan.uio.no.
 • Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2016). Involvement of the cysteine protease legumain in human health and disease.
 • Solberg, Rigmor; Rut, Wioletta; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Kasperkiewicz, Paulina; Snipas, Scott J.; Mihelic, Marko; Turk, Dusan; Turk, Boris; Salvesen, Guy S.; Drag, Marcin & Poreba, Marcin (2016). New Selective Probes to Inhibit and Image Legumain in Living Cells.
 • Johansen, Harald Thidemann; Elyouncha, Inass; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Williams, Rich; Solberg, Rigmor; Nilsen, Hilde & Halvorsen, Bente (2015). Opposing effects of glucose on legumain and cysteine cathepsins.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Nilsen, Hilde; Damgaard, Ingrid; Kasem, Roya; Solberg, Rigmor; Haugen, Mads Haugland & Johansen, Harald Thidemann (2015). Importance of glycosylation for legumain and cystatin E/M functions.
 • Solberg, Rigmor (2015). Novel legumain specific cell-permeable activity based probes.
 • Solberg, Rigmor; Poreba, Marcin; Rut, Wioletta; Kasperkiewicz, Paulina; Snipas, Scott; Turk, Boris; Salvesen, Guy & Drag, Marcin (2015). Novel legumain-specific activity based probes binds and inhibits legumain in living cells.
 • Berven, Lise; Solberg, Rigmor & Samuelsen, Anne Berit C. (2014). Effects of alginates on legumain Activity in RAW 264.7 cells and on prolegumain autoactivation. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  80(16), s 1358- 1358 . doi: 10.1055/s-0034-1394502
 • Haugen, Mads Haugland; Flatmark, Kjersti; Tamhane, Tripti; Boye, Kjetil; Pettersen, Solveig; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann; Brix, Klaudia & Mælandsmo, Gunhild (2013). Nuclear localized legumain in colorectal cancer.
 • Johansen, Harald Thidemann; Solberg, Rigmor; Nilsen, Hilde & Smith, Robert (2013). Effects and interplay of legumain and cystatin E/M om migration and invasion of macrophages.
 • Smith, Robert; Johansen, Harald Thidemann; Jacobsen, Linn Løkken; Voreland, Anette Larsen; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege & Solberg, Rigmor (2013). Simvastatin inhibits legumain activity and processing in human myotubes.
 • Smith, Robert; Johansen, Harald Thidemann; Nilsen, Hilde & Solberg, Rigmor (2013). Effects and interplay of legumain and cystatin E/M on migration and invasion of macrophages.
 • Tina, Elvestrand; Åstrand, Ove Alexander; Smith, Robert; Rongved, Pål; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2013). Cellular effects of a colchicine-prodrug cleaved by legumain.
 • Voreland, Anette; Smith, Robert; Thoresen, G. Hege; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2013). The cysteine protease legumain is downregulated by simvastatin in primary human skeletal muscle cells.
 • Ånonsen, Kjersti Bergh; Nilsen, Hilde; Smith, Robert; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2013). Regulering av legumain i samspillet mellom makrofager og kreftceller.
 • Berven, Lise; Johansen, Harald Thidemann; Solberg, Rigmor; Kolset, Svein Olav & Samuelsen, Anne Berit C. (2012). INTERACTIONS BETWEEN PROLEGUMAIN AND GLYCOSAMINOGLYCANS.
 • Jacobsen, Linn Løkken; Smith, Robert; Thoresen, G. Hege; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2012). Are the cysteine proteases legumain and cathepsins involved in statin-induced myotoxicity?.
 • Samuelsen, Anne Berit C.; Berven, Lise; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Truong, Hong Hoa Thi (2012). Effekt av alginat på legumain, en protease involvert i kreftutvikling.
 • Smith, Robert; Johansen, Harald Thidemann; Nilsen, Hilde; Yassen, Islam M.; Haugen, Mads Haugland; Pettersen, Solveig; Mælandsmo, Gunhild; Abrahamson, Magnus & Solberg, Rigmor (2012). SECRETION, INTERNALIZATION AND INTERPLAY OF LEGUMAIN AND CYSTATIN E/M.
 • Tran, Anny T.; Smith, Robert; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2012). Effects of atorvastatin on regulation of protease activities in macrophages.
 • Haugen, Mads Haugland; Mælandsmo, Gunhild; Johansen, Harald Thidemann; Solberg, Rigmor; Pettersen, Solveig; Boye, Kjetil & Flatmark, Kjersti (2011). Nuclear activity of the cysteine protease legumain in colorectal carcinoma.
 • Johansen, Harald Thidemann; Smith, Robert; Tewolde, Eyassu; Nilsen, Hilde & Solberg, Rigmor (2011). ATORVASTATIN INHIBITS LEGUMAIN ACTIVITY IN AND PROLEGUMAIN SECRETION FROM HUMAN ACTIVATED MACROPHAGES.
 • Samuelsen, Anne Berit C.; Berven, Lise; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Nguyen, Nga Thi (2011). Studier av alginats effekt på prolegumain og cellesekresjon av matriksmetalloproteaser.
 • Smith, Robert; Johansen, Harald Thidemann; Nilsen, Hilde; Yassen, Islam M.; Haugen, Mads Haugland; Pettersen, Solveig J. & Solberg, Rigmor (2011). SUBCELLULAR LOCALIZATION, INTERPLAY AND SECRETION OF LEGUMAIN AND CYSTATIN E/M IN HEK 293 CELLS.
 • Smith, Robert; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2011). Cellular localization and interplay between legumain and its endogenous inhibitor cystatin E/M.
 • Briggs, Jon; Haugen, Mads Haugland; Johansen, Harald Thidemann; Riker, Adam I; Abrahamson, Magnus; Fodstad, Øystein; Mælandsmo, Gunhild Mari & Solberg, Rigmor (2009). Cystatin E/M suppresses legumain activity and invasion of human melanoma.
 • Haugen, Mads Haugland; Johansen, Harald Thidemann; Solberg, Rigmor; Flatmark, Kjersti & Mælandsmo, Gunhild M (2009). Expression and activity of the cysteine protease legumain in colorectal carcinoma cell lines.
 • Solberg, Rigmor; Almlöf, Maria; Nilsen, Hilde; Ali, Zana Abdullrahman; Abrahamson, Magnus & Johansen, Harald Thidemann (2009). Asparaginyl endopeptidase activity is upregulated during differentiation of monocytes to macrophages but only partly mediated by legumain.
 • Ben Omar, Sakina; Johansen, Harald Thidemann; Aukrust, Pål; Halvorsen, Bente & Solberg, Rigmor (2008). Lysosomal cysteine proteases in atherosclerosis: Do inflammatory modulators regulate expression and activity?.
 • Almlöf, Maria; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2007). Regulation of cystein proteases in monocytes/macrophages and in tumorigenesis.
 • Solberg, Rigmor; Nilsen, Hilde; Johansen, Harald Thidemann; Mælandsmo, Gunhild M. & Briggs, Jon (2007). SCREENING OF THE EXPRESSIONS OF LEGUMAIN AND ITS SPECIFIC INHIBITOR CYSTATIN M IN VARIOUS MELANOMA CELLS.
 • Almlöf, Maria; Elenjord, Renate; Solberg, Rigmor; Winberg, Jan Olof; Loennechen, Thrina & Johansen, Harald Thidemann (2006). The expression and activity of legumain is highly increased in malignant osteosarcoma cells compared to non-malignant cells.
 • Almlöf, Maria; Elenjord, Renate; Solberg, Rigmor; Winberg, Jan-Olof; Loennechen, Thrina & Johansen, Harald Thidemann (2006). Malignant osteosarcoma cells express higher levels of legumain compared to non-malignant cells.
 • Almlöf, Maria; Solberg, Rigmor; Nilsen, Hilde & Johansen, Harald Thidemann (2006). Legumain expression and activity is highly increased as monocytes differentiate toward macrophages.
 • Brekke, Stian; Rønning, Camilla; Värn, Christine; Aas, Vigdis; Thoresen, G. Hege & Solberg, Rigmor (2005). Moxonidine exhibits direct effects on human skeletal muscle cells.
 • Solberg, Rigmor (2005). FRM 2410 - Formulering og bruk av legemidler. Norges apotekerforenings tidsskrift.  ISSN 0802-8400.  113(2), s 104- 105
 • Barsett, Hilde & Solberg, Rigmor (2004). New curriculum for master of pharmacy, School of Pharmacy, University of Oslo, Norway.
 • Värn, Christine; Aas, Vigdis; Endresen, Marit JR & Solberg, Rigmor (2004). Moxonidine enhances glucose uptake in human skeletal muscle cells.
 • Rustan, Arild; Solberg, Rigmor; Reseland, Janne Elin; Andersen, Merethe H; Drevon, Christian A & Aas, Vigdis (2002). FATTY ACIDS MODULATE LEPTIN AND LEPTIN RECEPTOR (OB-RB) GENE EXPRESSION AND LEPTIN SECRETION IN CULTURED HUMAN SKELETAL MUSCLE CELLS. Vis sammendrag
 • Yaqub, Sheraz; Solhaug, Vigdis; Vang, Torkel; Solberg, Rigmor; Aasen, Ansgar Oddne; Tasken, Kjetil & Wang, Jacob Edward (2002). A Human Whole Blood Model Of LPS-Mediated Suppresion Of T-Cell Activation.
 • Wang, Jacob Edward; Warris, A.; Ellingsen, Espen Alme; Jørgensen, Pål Foyn; Flo, T. H.; Espevik, T; Solberg, Rigmor; Verweij, P. E. & Aasen, Ansgar Oddne (2001). Involvement of CD 14 and toll-like receptors in signaling by Aspergillus hypae.
 • Wang, Jacob Edward; Warris, A.; Ellingsen, Espen Alme; Jørgensen, Pål Foyn; Flo, T. H.; Espvik, T.; Solberg, Rigmor; Verweij, P. E. & Aasen, Ansgar Oddne (2001). Activation of Leykocytes By Hyphal Fragments: Invvolvment of CD14 And Toll-Like Receptors.
 • Jørgensen, Pål Foyn; Wang, Jacob Edward; Almlöf, Mia; Thiemmermann, Christoph; Foster, Simon J; Solberg, Rigmor & Aasen, Ansgar Oddne (2000). SIROLIMUS INHIBITS THE IL-10 PRODUCTION IN RESPONSE TO BACTERIAL PRODUCTS. Vis sammendrag
 • Wang, Jacob Edward; Jørgensen, Pål Foyn; Almlöf, Maria; Thiemmermann, Christoph; Solberg, Rigmor & Aasen, Ansgar Oddne (2000). Staphylococcus aureus peptidoglycan and lipoteichoic acid induce cytokine production in whole human blood.
 • Wang, Jacob Edward; Jørgensen, Pål Foyn; Thiemmermann, Christoph; Solberg, Rigmor & Aasen, Ansgar Oddne (2000). Peptidoglycan and LPS act in synergy to cause the release of TNF-alfa and IL-6, but not IL-10 in whole human blood.
 • Wang, Jacob Edward; Jørgensen, Pål Foyn; Okkenhaug, Cecilie; Solberg, Rigmor & Aasen, Ansgar Oddne (1999). Sensitive responses to LPS in human blood depleted of CD14 positive monocytes.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:44 - Sist endret 25. aug. 2020 15:48

Forskergrupper