Rigmor Solberg

Bilde av Rigmor Solberg
English version of this page
Telefon +47 22857514
Mobiltelefon +47 97739048
Rom 433, Gydas vei
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til farmakologi, som omfatter effekter av legemidler.

Forskningsgruppen (ProTarg) studerer proteolytiske enzymer, dvs. enzymer som spalter andre proteiner og som enten fører til aktivering eller degradering av disse proteinsubstratene. Forskningsgruppen er spesielt interessert i cysteinproteaser (legumain, cathepsiner) og hvilke roller disse enzymene har i normal fysiologi og ved patologiske tilstander. Et hovedprosjekt er studier av samspillet mellom og effekter av legemidler på cysteinproteaser og deres kroppsegne inhibitorer (cystatiner) ved aterosklerose, kreft og osteoporose.

Undervisning

 • FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1
 • FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2
 • FARM3110 - Farmakoterapi 2
 • FARM5140 - Idrettsfarmasi og antidoping
 • FARM5170 - Legemidler ved behandling av degenerative- og livsstilssykdommer
 • FARM5180 - Legemidler ved kreft og autoimmune sykdommer

Verv

Leder av Phd-utvalget, Farmasøytisk institutt, UiO

Medlem av Phd-rådet, Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Bakgrunn

Utdanning:

 • Universitetspedagogisk basiskompetanse, Pedagogisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO, 1999)
 • Dr.philos., Det Medisinske Fakultet, UiO (1994)
 • Cand.pharm. (M.Sci.Pharm.), Farmasøytisk institutt, UiO (1988)
 • Reseptar (Bachelor in Pharmacy), Statens reseptarhøgskole, Oslo (1983)

 

Relevant arbeidserfaring:

 • 2014-15 (1 år): Forskningsopphold (Visiting researcher), Program in Tumor Microenvironment and Cancer Immunology, Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla, California, USA
 • 2005-dd: Professor i farmakologi, Farmasøytisk institutt (FAI), UiO

 • 1998-2005: 1. amanuensis i farmakologi, Farmasøytisk institutt (FAI), UiO

 • 1996-1998: Forsker, Institutt for Kirurgisk Forskning, Rikshospitalet, Oslo

 • 1994-1996: Postdoc-stipendiat (Norges Forskningsråd), Institutt for Medisinsk Biokjemi, Preklinisk Medisin, UiO

 • 1992/93 (1 år): Forskningsopphold (Visiting research fellow), Department of Chemistry, University of California San Diego (UCSD), La Jolla, California, USA

 • 1991 (3 mnd): Visiting research fellow, Institute of Medical Genetics, University of Helsinki, Finland

 • 1988-1993: Rekrutteringsstipendiat (Den Norske Kreftforening), Genteknologisk laboratorium, Institutt for Patologi, Rikshospitalet og Institutt for Medisinsk Biokjemi, Preklinisk Medisin, UiO

 • 1984-1987: Farmasøyt (periodevikar), diverse apotek og sykehus

 

Emneord: Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Publisert 3. nov. 2010 15:44 - Sist endret 25. aug. 2020 15:48

Forskergrupper