Utfyllende instituttregler for ph.d.-studiet

Innholdet i opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir faglig bredde og fordypning.

Spesialisering matematikk: For spesialiseringen matematikk foreligger det et krav om bredde i den teoretiske opplæringsdelen. Av det teoretiske pensumet som inngår i master og ph.d. studiet skal 20 studiepoeng ligge utenfor kandidatens spesialområde. Kravet om 20 studiepoeng utenfor spesialområdet er absolutt og medfører at de som ikke har noen bredde fra sitt masterstudium må ta 20 studiepoeng i sin teoretiske opplæringsdel innenfor ph.d. studiet.

Spesialisering mekanikk: Det foreligger ingen spesielle krav ut over instituttets generelle krav.

Spesialisering statistikk: Dersom kandidaten ikke har STK4011 Statistical Inference Theory eller tilsvarende emne i sin mastergrad, er det anbefalt at STK9011 Statistical Inference Theory inngår i opplæringsdelen på PhD.

Spesialisering innen finans, forsikring og risiko: Det stilles krav til en viss bredde i emneporteføljen ved at minst 20 studiepoeng skal ligge utenfor avhandlingens kjerneområde. Emnet MAT4500 Topologi kan ikke inngå for å dekke breddekravet. Har kandidaten avlagt sin mastergrad innenfor et annet fagområde regnes breddekravet som dekket gjennom dette.

Publisert 12. juni 2015 08:13 - Sist endret 14. juni 2019 12:32