ALOMAR-observatoriet på Andøya

ALOMAR-observatoriet drives av Andøya Rakettskytefelt. Observatoriet bruker LIDAR (Light Detection And Ranging) –instrumenter basert på laser -teknologi til å studere prosesser i den nedre og midlere atmosfæren (høydeområdet 1–100 km). Forskere fra Institutt for geofag bruker data fra ALOMAR observatoriet til å studere  aerosoler og cirrus-skyer. I tillegg brukes observatoriet i undervisningen på Masterprogrammet i geosciences, for å gi studentene førstehåndskjennskap til aktiv fjernmåling.

ALOMAR-observatoriet på Andøya måler prosesser i atmosfæren ved hjelp av laser teknologi. Foto: Trond Abrahamsen/ALOMAR.

The Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR observatoriet) på Andøya er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med deltagelse fra Norge, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, USA og Canada. Observatoriet har som formål å overvåke og kartlegge prosesser i den midlere atmosfære (høydeområdet 10–100 km).

Hovedinstrumentene er tre store LIDAR-laserer for måling av temperatur og vinder og konsentrasjon av aerosoler, natrium og ozon. Observatoriet er også utstyrt med radarsystemer for registrering av vind, turbulens og reflekterende lag i forskjellige høydeområder.

Målinger som er tatt på ALOMAR kan bli koordinert med målinger som er foretatt av raketter, ballonger og/eller passerende satellitter.

Prøvetagning med værballong.

Foto: Gunnar Wollan, Institutt for geofag

 

Hva gjør UiO-forskere med ALOMAR?

Forskere fra UiO bruker både troposfære-LIDAR og solfotometer ved ALOMAR observatoriet i sine studier av aerosoler og cirrus-skyer.

Institutt for Geofag (UiO) eier halvparten av troposfære-LIDAR-systemet, og samarbeider med forskere på ALOMAR om målinger og drift av instrumentet. Det samarbeides også om veiledning av Masterstudenter fra UiO som tar oppgaver knyttet til bruk av troposfære-LIDAR-systemet.
 

 

UiO studenter på ALOMAR

ALOMAR observatoriet får hver høst besøk av studenter fra masterprogrammet "Geosciences", studieretningen Meteorology and Oceanography.

Det er spesielt emnet GEF4320 - Radiation and remote sensing som bruker ALOMAR observatoriet i sin undervisning. I tillegg gis studentene muligheten til å bruke data fra instrumentene på observatoriet i sine master- og PhD-oppgaver.

 

Referanser/Les mer:

ALOMAR. (23.03.2009) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/ALOMAR

Lidar. (-) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/lidar

 

Publisert 1. aug. 2012 15:57 - Sist endret 28. mai 2018 12:38