ALOMAR-observatoriet, Andøya Space Center

ALOMAR-observatoriet drives av Andøya Space Center. Observatoriet bruker LIDAR (Light Detection And Ranging) – instrumenter basert på laserteknologi til å studere prosesser i den nedre og midlere atmosfære (høydeområdet 1–100 km). Forskere fra Institutt for geofag bruker lidar-data i forskning på aerosoler og cirrus-skyer. Observatoriet benyttes også i undervisningen for å gi studentene kjennskap til aktiv fjernmåling.

ALOMAR-observatoriet på Andøya måler prosesser i atmosfæren ved hjelp av avansert laser teknologi. Foto: Trond Abrahamsen/ALOMAR.

ALOMAR-observatoriet på Andøya måler prosesser i atmosfæren ved hjelp av avansert laser teknologi. Foto: Trond Abrahamsen/ALOMAR.

The Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR-observatoriet) ved Andøya Space Center på Andøya, Nordland fylke er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med deltagelse fra Norge, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, USA og Canada. Observatoriet har som formål å overvåke og kartlegge prosesser i den midlere atmosfære (høydeområdet 10–100 km).

Hovedinstrumentene er tre store LIDAR-laserer for måling av temperatur og vinder og konsentrasjon av aerosoler, natrium og ozon. Observatoriet er også utstyrt med radarsystemer for registrering av vind, turbulens og reflekterende lag i forskjellige høydeområder.

Målinger som er tatt på ALOMAR kan bli koordinert med målinger som er foretatt av raketter, ballonger og/eller passerende satellitter.

 

Hva gjør UiO-forskere med ALOMAR?

En student sender opp en  værballong for å ta prøver. Foto: Gunnar Wollan, Institutt for geofag
En student sender opp værballong for å ta prøver. Foto: Gunnar Wollan, Institutt for geofag

Forskere fra UiO bruker både troposfære-LIDAR og solfotometer ved ALOMAR observatoriet i sine studier av aerosoler og cirrus-skyer.

Institutt for Geofag (UiO) eier halvparten av troposfære-LIDAR-systemet, og samarbeider med forskere på ALOMAR om målinger og drift av instrumentet. Det samarbeides også om veiledning av masterstudenter fra UiO som tar oppgaver knyttet til bruk av troposfære-LIDAR-systemet.

Studenter fra UiO på ALOMAR

ALOMAR observatoriet har hver høst fått besøk av studenter fra masterprogrammet "Geosciences", studieretningen Meteorology and Oceanography. Det er spesielt emnet GEF4320 - Radiation and remote sensing som har brukt  ALOMAR observatoriet i undervisningen. 

I tillegg gis studentene muligheten til å bruke data fra instrumentene på observatoriet i master- og PhD-oppgaver ved instituttet.

Referanser/Les mer:

ALOMAR. (23.03.2009) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/ALOMAR

Lidar. (-) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/lidar

Publisert 1. aug. 2012 15:57 - Sist endret 23. aug. 2022 21:35