Meteorologi og polarvær

Studier av de fysiske og kjemiske prosessene som skjer i lavere og midlere atmosfære er viktige for å forstå ulike værfenomer. Norsk oljeutvinning, skipstrafikk og fiskevirksomhet i nordområdene er sårbare for ekstremvær, som for eksempel polare lavtrykk. Bedre kunnskap om polare uvær sikrer slik aktivitet.

Satellittbildet viser et utsnitt av et polart lavtrykk over Norskehavet. Mer kunnskap om polare værfenomener sikrer norsk aktivitet i de nordlige havområdene. FOTO: NOAA

Satellittbildet viser et utsnitt av et polart lavtrykk over Norskehavet. Økt viten om polare værfenomener sikrer norsk aktivitet i de nordlige havområdene. FOTO: NOAA

Hvorfor er det viktig å forstå polare lavtrykk?

Polare lavtrykk er en spesiell værtype som oppstår vinterstid over havområder som grenser mot Arktis. Et polart lavtrykk kan forårsake sterke vinder opp i orkan styrke og likner en tropisk syklon. Polare lavtrykk dannes vinterstid over Norskehavet og Barentshavet og utgjør en stor risiko for all virksomhet på disse havområdene. 

Skipstransport i er utsatt for ekstremvær. Med sikrere værvarsler vil all aktivitet i de polare farvannene bli tryggere. FOTO: colourbox.no
Skipstransport i er utsatt for
ekstremvær. Med sikrere
værvarsler vil all aktivitet i de
polare farvannene bli tryggere.
FOTO: colourbox.no

 

 

Ved å måle de prosessene som foregår i atmosfæren med bl.a. moderne laserteknologi har forskere ved m.a. Institutt for geofag bidratt til bedre innsikt i værsystemene i nordområdene. Kunnskap om de polare værtypene kan bidra til at vi får mer pålitelige værvarsler for havområdene i nord.

Norge har tradisjonelt hatt stor aktivitet i nordområdene med fiskevirksomhet og transport med skip. Med økt olje- og gassvirksomhet og mer langtgående skipstrafikk i disse områdene kreves det bedre værvarsler for nordområdene for å sikre forutsigbarhet for denne virksomheten.

Internasjonal forskningssatsning

I tidsrommet 2007-11 deltok flere forskere fra Institutt for geofag (UiO), Meteorologisk institutt, og Bjerknessenteret (UiB) i prosjektet Improved forecasting of adverse weather in the Arctic region – present and future (IPY-Thorpex). IPY-Thorpex var den norske delen av et større internasjonalt forskningsprosjekt som hadde som mål å øke kunnskapen om polare værsystemer som for eksempel polare lavtrykk.

IPY-Thorpex prosjektet fikk støtte på 30 millioner kroner fra Norges Forskningsråds satsing for Det internasjonale polaråret. Prosjektet ble ledet av Professor Jón Egill Kristjánsson ved Institutt for geofag, UiO.

Resultater

Resultater på rekke og rad fra IPY-Thorpex

I november-utgaven av Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) 2011 var hovedfunnene i IPY-Thorpex prosjektet beskrevet. Mer detaljerte resultater var beskrevet okt. 2011 i Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.


Økt sikkerhet i nord

Økt aktivitet i nordområdene stiller større krav til gode værvarsler for å sikre liv og verdier. I løpet av Polaråret ble det – takket være IPY-Thorpex - gjort vesentlige fremskritt på dette området.


Bedre varsling av ekstremvær i Arktis

Prosjektet IPY-Thorpex - har bidratt sterkt til at Meteorologisk institutts system for sannsynlighetsvarsling av ekstremvær er betydelig forbedret og utvidet.

 

Publisert 1. aug. 2012 12:55 - Sist endret 24. aug. 2022 12:58