Meteorologi og polarvær

Studier av de fysiske og kjemiske prosessene som skjer i lavere og midlere atmosfære er viktige for å forstå ulike værfenomer. Både norsk oljeutvinning, skipstrafikk og fiskevirksomhet i nordområdene er sårbare for ekstremvær, som for eksempel polare lavtrykk. Bedre kunnskap om polare uvær sikrer slik aktivitet.

Mer kunnskap om polare værfenomener sikrer norsk aktivitet i de nordlige havområdene. Satellittbildet viser et utsnitt av et polart lavtrykk over Norskehavet. FOTO: NOAA

Hvorfor er det viktig å forstå polare lavtrykk?

Polare lavtrykk er en spesiell værtype som oppstår vinterstid over havområder som grenser mot Arktis. Et polart lavtrykk kan forårsake sterke vinder opp i orkan styrke og likner en tropisk syklon. Polare lavtrykk dannes vinterstid over Norskehavet og Barentshavet og utgjør en stor risiko for all virksomhet på disse havområdene. 

 

Skipstransport i er utsatt for

ekstremvær. Med sikrere

værvarsler vil all aktivitet i de

polare farvannene bli tryggere.

FOTO: colourbox.no

Ved å måle de prosessene som foregår i atmosfæren med bl.a. moderne laserteknologi har forskere ved m.a. Institutt for geofag bidratt til bedre innsikt i værsystemene i nordområdene. Kunnskap om de polare værtypene kan bidra til at vi får mer pålitelige værvarsler for havområdene i nord.

Norge har tradisjonelt hatt stor aktivitet i nordområdene med fiskevirksomhet og transport med skip. Med økt olje- og gassvirksomhet og mer langtgående skipstrafikk i disse områdene kreves det bedre værvarsler for nordområdene for å sikre forutsigbarhet for denne virksomheten.

 

Se film om forskningen på polare lavtrykk

Internasjonal forskningssatsning

I tidsrommet 2007-11 deltok flere forskere fra Institutt for geofag (UiO), Meteorologisk institutt, og Bjerknessenteret (UiB) i prosjektet Improved forecasting of adverse weather in the Arctic region – present and future (IPY-Thorpex). IPY-Thorpex var den norske delen av et større internasjonalt forskningsprosjekt som hadde som mål å øke kunnskapen om polare værsystemer som for eksempel polare lavtrykk.

IPY-Thorpex prosjektet fikk støtte på 30 millioner kroner fra Norges Forskningsråds satsing for Det internasjonale polaråret. Prosjektet ble ledet av Professor Jón Egill Kristjánsson ved Institutt for geofag, UiO.

Resultater


Resultater på rekke og rad fra IPY-Thorpex

Det kommer stadig nye resultater fra deltakerne i prosjektet, både i form av vitenskapelige publikasjoner, disputaser og populærvitenskapelig formidling. I november-utgaven av Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) 2011 er hovedfunnene i prosjektet beskrevet.

Mer detaljerte resultater er beskrevet i oktober 2011-utgaven av det britiske fagtidsskriftet Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.


Økt sikkerhet i nord

Økt aktivitet i nordområdene stiller større krav til gode værvarsler for å sikre liv og verdier. I løpet av Polaråret ble det – takket være IPY-Thorpex - gjort vesentlige fremskritt på dette området.


Bedre varsling av ekstremvær i Arktis

Prosjektet IPY-Thorpex - har bidratt sterkt til at Meteorologisk institutts system for sannsynlighetsvarsling av ekstremvær er betydelig forbedret og utvidet.

 

Publisert 1. aug. 2012 12:55 - Sist endret 28. mai 2018 10:27