AERO-CLO-WV (avsluttet)

AERO-CLO-WV vil undersøke aerosol-sky-vanndamp tilbakekoblings-mekanismer som tidligere ikke er blitt inngående studert.

Om prosjektet

Prosjektet vil kvantifisere ved hjelp av strålingspådriv, klima feedback som skyldes menneskeskapte aerosoler. Vi vil se på forandringer i konsentrasjonen av vanndamp i sky-fri luft og modellen som brukes er CAM3 (Community Atmosphere Model).  CAM3 er en atmosfære-klima-modell utviklet ved NCAR (The National Center for Atmospheric Research) i Boulder, USA.  Dette strålingspådrivet vil bli sammenlignet med estimater for kjente indirekte aerosol-sky-pådriv fra menneskeskapte aerosoler som også beregnes i prosjektet.

Les mer om AERO-CLO-WV på engelsk.

Finansiering

  • NFR v/NORKLIMA

AERO-CL-WV startet i november 2009 og avsluttes i oktober 2013

Publisert 21. feb. 2011 15:22 - Sist endret 13. okt. 2016 22:34