Kontakt instituttet

Ekspedisjonskontor

Besøksadresse:

Fysikkbygningen, nedre Blindern
Sem Sælandsvei 24
0371 Oslo

Kart

Åpningstid: Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Telefon: 22 85 64 28

Telefaks: 22 85 64 22

E-post: ekspedisjon@fys.uio.no