Mastereksamen: Thomas Sjåstad

Ship traffic flow simulated by source panel method

  • Masterprogram: Computational Science
  • Studieretning: CS:Physics
  • Ekstern sensor: Ingve Simonsen (NTNU)
  • Intern sensor: Ørjan G. Martinsen
  • Veiledere: Morten Hjorth-Jensen, Thomas Mestl

Presentasjon og eksaminasjon gjennomføres digitalt via zoom.

Publisert 4. mars 2021 09:31 - Sist endret 4. mars 2021 09:31