Mastereksamen: Ragnar Bjørn Watne Bruvoll

Pre-therapeutic Dosimetric Prediction of Peptide Receptor Radionuclide Therapy

  • Masterprogram: Fysikk
  • Studieretning: Biologisk og medisinsk fysikk
  • Ekstern sensor: Anna Karlberg, St. Olavs hospital
  • Intern sensor: Lasse Clausen
  • Veiledere: Nina F. J. Edin, Johan Blakkisrud (OUS), Caroline Stokke (OUS), Lars Tore Gyland Mikalsen (OUS)

Presentasjon og eksaminasjon gjennomføres digitalt via zoom.

Publisert 31. mai 2021 14:25 - Sist endret 23. juni 2021 11:06