Disputas: Harold Mc Innes

Harold Mc Innes ved Institutt for geofag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: An observation-based study of Arctic high-impact weather systems.

Tid og sted for prøveforelesning

30. september, 10:15 i Auditorium 1, Geologibygningen

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Frode Stordal

Veileder

  • Professor Jón Egill Kristjánsson
  • Harald Schyberg  

For mer informasjon

Emneord: Meteorologi, Polare lavtrykk
Publisert 16. sep. 2011 11:24 - Sist endret 13. okt. 2016 22:27