Disputas: Richard Norland

Richard Norland ved Institutt for geofag vil forsvare sin avhandling for graden Dr. Philos: Environmental effects on the measurement of maritime radar targets.

Tid og sted for prøveforelesningene

Bedømmelseskomité

  • Professor Piotr Sobieski, Communications and Remote Sensing Laboratory, Université catholique de Louvain, Belgium
  • Professor Jens Hjemstad, Department of Electronics and Telecommunications, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
  • Professor Svein-Erik Hamran, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Nils Roar Sælthun

For mer informasjon

Sammendrag av avhandling.

Emneord: Radar, Miljøgeofysikk
Publisert 26. sep. 2011 10:39