Prøveforelesning: Richard Norland

Richard Norland ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The history of radar and radar applications, a popular description.

Tid og sted for prøveforelesning i selvvalgt emne

28. sep. 2011 10:15 - 11:00, Auditorium 1, Farmasibygningen

Tid og sted for disputasen

28. september 2011, kl. 13:15, Auditorium 1, Geologibygningen

Publisert 26. sep. 2011 10:39