English version of this page

Disputas: Sirikarn Narongsirikul

Ph.d.-kandidat Sirikarn Narongsirikul ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Acoustic, elastic, and physical properties of overconsolidated sands and reservoir fluids – Experimental measurements, modelling, and implications for reservoir characterization, time-lapse seismic monitoring, and geomechanics for graden Philosophiae Doctor.

Sirikarn Narongsirikul. Foto: Privat

Sirikarn Narongsirikul. Foto: Privat

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom. Verten vil moderere det digitale mens disputaslederen moderer disputasen. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand". 

Klikk her for å delta på disputasen (åpnes kl 13.00 den 29. mai)

Last ned Zoom her

 

Prøveforelesning

Horizontal Stress: Controls, Measurement and Estimation from Pre-Drill to Post-production 

Kreeringssammendrag

Leting etter, og produksjon av hydrokarboner (råolje og naturgass) fra lett tilgjengelige felt sør på Norsk kontinentalsokkel har siden slutten av 1960-tallet vært med å forsyne  verdens energibehov. Leting etter nye olje- og gassforekomster beveger seg derfor nå nordover til områder som har vært utsatt for issmelting og oppløfting. I denne avhandlingen tas det i bruk laboratorieeksperimenter for å studere endringer i akustiske og petrofysiske egenskaper i bergarter som følge av oppløftingsprosesser.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Narongsirikuls avhandling:

Funn i doktoravhandlingen

Hydrocarbons in easily accessible areas have been explored on the Norwegian continental shelf, with much of it having been tapped out to supply the world’s energy demand. The growing consumption and demand has driven exploration to continue in harsher and more challenging areas towards the  northern hemisphere. These areas have been known to be affected, both in the present day, and in its geological history by deglaciation. As the ice melted, the buried sediment was uplifted due to an isostatic rebound.

This figure illustrates well log data from the Barents Sea comparing P-wave velocity and bulk density data between uplifted (red curves) and non-uplifted wells (black curves). Figure: Sirikarn Narongsirikul
This figure illustrates well log data from the Barents Sea comparing P-wave velocity and bulk density data between uplifted (red curves) and non-uplifted wells (black curves). Figure: Sirikarn Narongsirikul

The methods and knowhow commonly applied for exploring and developing hydrocarbons in more common areas without such the effect, may not be sufficiently used to apply in the uplifted areas. 

This study realized a potential to fill in the knowledge gaps with laboratory experiments, required for better understanding stress release affecting acoustic and petrophysical data. On a separate but related subject, this thesis also outlines the results from laboratory measurements and from model calculations performed on reservoir fluids. The data from both studies are important input parameters used during basin modelling, and seismic and rock physics modelling studies for resource evaluation. It can also aid in reducing risks during hydrocarbons in-place and remaining oil reserve evaluations.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Sirikarn Narongsirikul, portrett; 400px. Foto:  Privat 

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 450px.

Publisert 14. mai 2020 10:14 - Sist endret 9. juni 2020 15:13