Geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP)

Tidligere

Claire Olga Maryse Aupart. Foto: Privat
Tid og sted: 13. nov. 2020 13:15, Zoom (videolink)

Ph.d.-kandidat Claire Olga Maryse Aupart ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Mechano-chemical feedbacks during serpentinization of ultramafic rocks for graden Philosophiae Doctor.