Jordens utvikling og dynamikk (CEED)

Tidligere

Foto: Krister Stræte Karlsen
Tid og sted: 16. sep. 2021 15:15, Zoom (videolink)

Ph.d.-kandidat Krister Stræte Karlsen ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Plate Tectonic Controls on Geodynamic Processes: Earth’s Deep Water Cycle, Sea Level Change and Planetary Cooling Patterns for graden Philosophiae Doctor.

Ella Wulfsberg Stokke. Foto: Privat
Tid og sted: 29. jan. 2021 13:15, Zoom (videolink)

Ph.d.-kandidat Ella Wulfsberg Stokke ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Linking climatic changes and North Atlantic volcanism across the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Fur, Denmark for graden Philosophiae Doctor.