English version of this page

Disputas: Thomas Birchall

Ph.d.-kandidat Thomas Birchall ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Pore Pressure Regimes of the Northern Barents Shelf - Implications for Fluid Flow for graden Philosophiae Doctor.

Thomas Birchall. Foto: Privat

Thomas Birchall. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

Integration of state-of-art techniques for landslide/quick clay hazard assessment

Kreeringssammendrag

Usedvanlig lavt poretrykk i undergrunnen i nordlige deler av Barentsokkelen byr på utfordringer for boring etter olje/gass og CO2 lagring. Nylig, i geologisk tid, har Barentsokkelen blitt hevet slik at gass og væske ikke lenger er i likevekt. Resultatet av dette er at det dannes undertrykk og påvirker eller har påvirket vandring av fluider i undergrunnen. På Svalbard, især Spitsbergen, har hevingen også store volumer av gass blitt fanget under permafrosten somutgjør en risiko for klimagassutslipp eller en framtidig lokal energikilde.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Birchalls avhandling:

Pore Pressure Regimes of the Northern Barents Shelf - Implications for Fluid Flow

The ground beneath our feet is anything but dry; there is more water held in Earth’s rocks than all the world’s oceans combined. Fluids in the subsurface are always on the move and understanding this is important in the fields of hydrocarbon exploration, CO2 storage and hydrogeology. Pore pressure is the pressure of fluids found within rock pore spaces and is the principal driver of subsurface fluid movement. Abnormally high pore pressures are a well-documented phenomenon throughout the world, whereas abnormally low pore pressures are rare and poorly understood. The northern Barents shelf provides a globally unique example of the latter, where extremely low pore pressures are observed offshore and onshore.

The candidate’s PhD research shows that all cases of abnormally low pressure have undergone geologically recent uplift and typically occur at relatively shallow depths. In the Barents shelf, including the High Arctic Svalbard archipelago, low pressures must have developed in the last few thousand years and are in a present state of disequilibrium. Indeed, this disequilibrium has probably driven geologically recent fluid migration and is almost certainly still happening today. In Svalbard, large volumes of gas trapped beneath the permafrost are a widespread occurrence.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Thomas Birchall, portrett; 700px. Foto: Privat

Publisert 16. feb. 2021 09:59 - Sist endret 4. okt. 2021 13:10