Geologi og geofysikk

Kommende

Foto Thea Sveva Faleide. Foto: Privat
Tid og sted: 28. okt. 2021 13:15, Zoom / Aud 1, Geologibygningen

Ph.d.-kandidat Thea Sveva Faleide ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Seismic imaging of faults and sedimentary systems of the Hoop region, Barents Sea – seismic facies, fault geometries and detection thresholds for graden Philosophiae Doctor.

Tidligere

Foto av Muhammad Hassaan. Foto: Privat
Tid og sted: 27. sep. 2021 10:15, Zoom (videolink) / Aud 1, Geologibygningen

Ph.d.-kandidat Muhammad Hassaan ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Evaporite-influenced rift basins and salt tectonics in the southeastern Norwegian Barents Sea for graden Philosophiae Doctor.

Thomas Birchall. Foto: Privat
Tid og sted: 2. mars 2021 13:15, Zoom (videolink)

Ph.d.-kandidat Thomas Birchall ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Pore Pressure Regimes of the Northern Barents Shelf - Implications for Fluid Flow for graden Philosophiae Doctor.

Rie Hjørnegaard Malm. Foto: Privat
Tid og sted: 28. jan. 2021 13:00, Zoom (videolink)

Ph.d.-kandidat Rie Hjørnegaard Malm ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen What is fieldwork for? Exploring Roles of Fieldwork in Higher Education Earth Science for graden Philosophiae Doctor.