Geologi og geofysikk

Tidligere

Thomas Birchall. Foto: Privat
Tid og sted: 2. mars 2021 13:15, Zoom (videolink)

Ph.d.-kandidat Thomas Birchall ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Pore Pressure Regimes of the Northern Barents Shelf - Implications for Fluid Flow for graden Philosophiae Doctor.

Rie Hjørnegaard Malm. Foto: Privat
Tid og sted: 28. jan. 2021 13:00, Zoom (videolink)

Ph.d.-kandidat Rie Hjørnegaard Malm ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen What is fieldwork for? Exploring Roles of Fieldwork in Higher Education Earth Science for graden Philosophiae Doctor.