English version of this page

Disputas: Anouk Tosca Klootwijk

Ph.d.-kandidat Anouk Tosca Klootwijk ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Benthic foraminiferal biomonitoring in northern Norway: Establishing reference conditions, Ecological Quality Statuses and responses to organic matter for graden Philosophiae Doctor.

Anouk Tosca Klootwijk. Foto: Privat

Anouk Tosca Klootwijk. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. 

Prøveforelesning

Som opptak:

Environmental DNA and paleogenetic approaches as a next-generation biomonitoring tool: potentials and pitfalls

Kreeringssammendrag

Ved å bruke bunnlevende foraminiferer for å rekonstruere miljøtilstanden før menneskelig påvirkning, fant den første studien ingen klar påvirkning forårsaket av akvakultur i en 2-3 km avstand fra fiskeoppdrettene i Øksfjorden. Den andre studien viste at mengden med karbon fra mikroalger som foraminiferer kan prosessere kan variere sterkt i en fjord, i tillegg til dette, kan oksygenkonsentrasjoner i sedimentet muligens påvirker den evne av foraminiferer til å prosessere karbon fra mikroalger. Den tredje studien foreslår at analysen av foraminiferer fra den mindre arbeidskrevende størrelsesfraksjonen (> 125 µm) kan være tilstrekkelig til å vurdere menneskelig påvirkning i relativt uforurensede Nordnorske fjorder.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Klootwijks avhandling:

Benthic foraminiferal biomonitoring in northern Norway: Establishing reference conditions, Ecological Quality Statuses and responses to organic matter

Bentiske foraminiferer er mikroskopiske små organismer som lever i sedimentene til marine miljøer der de lever i bitte små skall. Foraminifer reagerer raskt på miljøendringer, og siden mange av skallene bevares i sedimentet, kan artssammensetningen deres gi estimater av tidligere miljøforhold. Dette gjør dem til gode kandidater til å studere menneskelig påvirkning på miljøet. Men for å kunne gjør det må vi også forstår litt bedre hvilken reaksjoner foraminiferer ha på miljøendringer (f.eks. endringer i oksygenkonsentrasjoner i sedimentene).

Ved å bruke bunnlevende foraminiferer for å rekonstruere miljøtilstanden før menneskelig påvirkning, fant den første studien ingen klar påvirkning forårsaket av akvakultur i en 2-3 km avstand fra fiskeoppdrettene i Øksfjorden.
Den andre studien viste at mengden med karbon fra mikroalger som foraminiferer kan prosessere kan variere sterkt i en fjord. I tillegg til dette, kan oksygenkonsentrasjoner i sedimentet muligens påvirker den evne av foraminiferer til å prosessere karbon fra mikroalger. Den tredje studien foreslår at analysen av foraminiferer fra den mindre arbeidskrevende størrelsesfraksjonen (> 125 µm) kan være tilstrekkelig til å vurdere menneskelig påvirkning i relativt uforurensede Nordnorske fjorder.

Bildet kan inneholde: vann, grønn, himmel, vannskuter, flaske.
Pictures of the fieldwork and carbon processing experiment conducted for this doctoral thesis. A) shows one of the five fish farms in Øksfjorden and B) shows the twin-barrelled Gemini corer used for sampling in the Inner Øksfjorden, Finnmark. C) is a picture of sediment cores taken in Inner Øksfjorden, where the bottom part represents the oldest sediments and the upper part represents more recently deposited sediments. D) is a picture of the microalgae that were grown in a medium with an unnaturally high 13-Carbon content so the algae would have a distinct carbon signature that was used to investigate how much microalgal-carbon foraminifera could potentially process. E) shows a box-corer that is being sampled for experimental chambers used in the carbon processing experiment of this thesis. F) is an experimental chamber treated with both the algae and jellyfish detritus at the end of the 2-day experiment. Photo and figure credit: Anouk Tosca Klootwijk.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Anouk Tosca Klootwijk, portrett; 280px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1000px.

Publisert 25. nov. 2021 11:39 - Sist endret 14. des. 2021 14:30