English version of this page

Disputas: Thea Sveva Faleide

Ph.d.-kandidat Thea Sveva Faleide ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Seismic imaging of faults and sedimentary systems of the Hoop region, Barents Sea – seismic facies, fault geometries and detection thresholds for graden Philosophiae Doctor.

Foto Thea Sveva Faleide. Foto: Privat

Thea Sveva Faleide. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. Det er mulig  å være tilstede på disputasen i auditorium 1. 

Prøveforelesning

Som opptak:

3D evolution of normal fault systems from micro- to crustal scale 

Kreeringssammendrag

Seismikk kan avsløre geologiske strukturer i dypet, men tolkning av data kan by på utfordringer. I dette doktorgradsarbeidet er det fokus på seismiske avbildninger av forkastninger og sedimentære systemer basert på data av ulik oppløsning fra Hoop-området i det sørlige Barentshavet. Usikkerhet ved tolkning av dataene er vurdert – både objektive usikkerheter knyttet til begrensninger i foreliggende data, og subjektive usikkerheter knyttet til tolkerens bakgrunn og erfaringer.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Faleides avhandling:

Seismic imaging of faults and sedimentary systems of the Hoop region, Barents Sea – seismic facies, fault geometries and detection thresholds

Seismiske data gir innsikt i geologiske strukturer i undergrunnen, men det kan være utfordringer å tolke dataene. I dette doktorgradsarbeidet kombineres geofysiske og geologiske data med seismisk modellering for å studere hvordan strukturer og avsetningssystemer kan avbildes og kartlegges. Seismiske data med ulik oppløsning knyttet til borehullinformasjon fra Hoop-området i sørlige Barentshav benyttes til å studere begrensninger og usikkerheter knyttet til datasettene og tolkningen av dataene. 

De to første artiklene i dette doktorgradsarbeidet dokumenterer utbredelsen og alderen til et regionalt deltasystem som bygget seg ut sørover fra Svalbard til Hoop-området i kritt-tiden for ca. 125 millioner år siden. De opprinnelige avsetningsgeometriene har endret seg gjennom geologisk tid på grunn av begravning og deformasjon, og disse må rekonstrueres for å etablere en bedre forståelse av Barentshavets paleogeografi og bassengkonfigurasjon i tidlig kritt tid. 

De to siste artiklene i doktorgradsstudiet fokuserer på seismisk avbildning av forkastninger. I tillegg til den objektive usikkerheten knyttet til begrenset seismisk oppløsning tar artikkel 3 for seg subjektive usikkerheter knyttet til tolkerens bakgrunn og erfaringer. Et testpanel på 20 geologer/geofysikere med ulik bakgrunn tolket de samme dataene og deres tolkninger dannet grunnlag for geologiske modeller som ble testet gjennom seismiske modellering. I artikkel 4 er modellene videreutviklet med mer detaljerte geometrier og realistiske egenskaper knyttet til forkastninger/sprekker, inkludert effekter av gass (C02) på den seismiske avbildningen.

Figure: Faults and clinoforms imaged in outcrop and seismic data
Faults and clinoforms imaged in outcrop and seismic data: (a) Single fault plane show what is typically interpreted in seismic data and (b) the actual fault zone with splays observed in outcrops (Photo credits: Haakon Fossen/ https://folk.uib.no/nglhe/StructuralGeoBookPhotos2ndEd.html). The photographs are mirrored, to match the faults in the thesis. Fault with splays imaged in (c) conventional and (d) high-resolution seismic data. (e) Clinoforms from outcrop data: Hanaskogdalen on Spitsbergen, from Helvetiafjellet Fm (Photo credit: Ivar Midtkandal). (f) Clinoforms imaged in high-resolution seismic data. Scales are not included. This figure illustrates the gap in resolution between outcrop and seismic data. Seismic data courtesy of TGS, WGP and VBPR. See larger version. Figure: Thea Sveva Faleide

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Thea Sveva Faleide, portrett; 500px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1000px.

Publisert 15. okt. 2021 10:51 - Sist endret 1. nov. 2021 12:59