English version of this page

Disputas: Mohammad Masoudi

Ph.d.-kandidat Mohammad Masoudi ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Near Wellbore Processes during Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS): An Integrated Modeling Approach for graden Philosophiae Doctor.

Mohammed Masoudi. Foto: Privat

Mohammad Masoudi. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen.

Prøveforelesning

Upscaling in subsurface reactive transport

Kreeringssammendrag

Karbonfangst og lagring eller CCS (fra engelsk carbon capture and storage) er en teknologi for å ta ut klimagassen CO2 før den når atmosfæren, for så å lagre den trygt under bakken. Teknologien kan gi betydelige lettelser i menneskeskapte utslipp av CO2, men fangst og lagring må skje i en relativt stor målestokk. I denne avhandlingen er det undersøkt forhold ved det geologiske reservoaret som kan tilstoppe store injeksjonener og gjøre lagring i reservoarert vanskelig. Studien er gjort ved å utvikle numeriske modeller og simulere injeksjoner ved hjelp av disse.

  Hovedfunn

  Populærvitenskapelig artikkel om Masoudis avhandling:

  Near Wellbore Processes during Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS): An Integrated Modeling Approach

  Carbon capture and storage (CCS) is a relatively new technology that captures CO2 before it reaches the atmosphere and safely stores it underground. CO2 storage will achieve significant climate change mitigation, only if it is implemented on a very large scale with considerable injection rates. To achieve a high injection rate, we need to ensure that the near wellbore area is clean because all the injected CO2 needs to pass through this zone before entering the reservoir. Clogging these paths reduces injectivity (ease of injection) and requires costly mitigation measures.

  In this PhD project, numerical models are developed at different scales to improve our understanding of near-well processes during CO2 storage and their effects on injectivity. It addresses the following research topics:

  1. Thermodynamic modeling of complex systems: results showed that mutual solubilities of CO2 and H2O can provide a primary assessment of the possible risk of salt precipitation.
  2. Continuum scale modeling of CO2 storage: results showed that the selected porosity-permeability relation is a significant source of uncertainty for simulation of injectivity impairment during CO2 injection.
  3. Pore-scale modeling of mineral nucleation and growth: results showed that mineral nucleation should be modelled using a probabilistic approach to better predict the hydrodynamic properties of porous media.
  4. Pore-scale modeling of salt aggregates formation during carbon storage: results showed that widely used porosity-permeability relations were unable to cover the clogging behavior of salt aggregates, indicating the need for developing a proper clogging model in this context.

  Foto og annen informasjon:

  Pressefoto: Mohammad Masoudi, portrett; 500px. Foto: Privat

  Publisert 3. des. 2021 14:44 - Sist endret 26. des. 2021 14:44